Op donderdag 20 april hadden wij onze jaarlijkse ALV. Met 22 leden toch redelijk vertegenwoordigd. We hadden iedereen gevraagd om een model mee te nemen waar goed gevolg aan is gegeven, gezien de foto’s hieronder.

Onze voorzitter opende om 19.30 de vergadering die voorspoedig verliep en werd geopperd om de kennis binnen de VMWH meer te delen en te kijken of er leden zijn die workshops kunnen geven. Daarnaast wil het bestuur ook iets te doen voor de leden en op onderzoek te gaan voor kleding met logo buiten de zwarte T-shirts die we nu hebben.

Alexander besloot zijn werk als bestuurslid niet voort te zetten en trad terug in die hoedanigheid. Het enige lid die zich aan had gemeld ter opvolging was Kees , die met algemene stemmen is toegetreden tot het bestuur.

Rene besloot met het doornemen van de grootste evenementen voor dit jaar… Al met al een vlotte vergadering.