Op donderdag 20 april hadden wij onze jaarlijkse ALV. Met 22 leden toch redelijk vertegenwoordigd. We hadden iedereen gevraagd om een model mee te nemen waar goed gevolg aan is gegeven, gezien de foto’s hieronder. Onze voorzitter opende om 19.30 de vergadering die voorspoedig verliep en werd geopperd om deLEES VERDER